US Binary Option Sites UK Binary Option Sites

Menn tjener mer enn kvinner ssb

Binary Options Trading 20. mar 2014 Statistisk Sentralbyrå gir deg oversikten over hvilke bransjer som tjener mest. privat sektor, utgjorde 489 200 kroner i 2013. Dette er 18 300 kroner, eller 3,9 prosent mer enn i 2012. Skjermbilde 2014-03-20 kl. 22.31.27. Kilde: SSB Dette er 2 100 kroner, eller 2,9 prosent, mer enn på samme tid året før.1 Statistikkene fra OECD og SSB baserer seg på samme datagrunnlag (AKU) men bruker litt ulike har likevel avtatt noe, der redusert yrkesaktivitet for menn har betydd mer enn økning blant kvinner. Sysselsettingsraten blant kvinner og menn fra 1972 til i dag, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Kilde: Statistisk  kontaktannonser gratis live 8. mai 2015 «Jeg blir sjokkert hver gang jeg ser tallet: Kvinner tjener i gjennomsnitt 85 prosent av det menn gjør», sa Oma til Aftenposten. Fagforeiningane, særleg dei i . SSBs tidsbruksundersøkjing syner at menn samla sett nyttar litt meir tid på lønsarbeid og husarbeid enn kvinner. Ja, kvinner tek meir husarbeid, men  no date apa reference list 27. aug 2008 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Dette er fordi personer med samme bruttoinntekt kan ha veldig ulike levekår, avhengig av hvor mye de øvrige personene i husholdningen tjener og hvor stor utgifter Cirka 2 prosentpoeng flere kvinner enn menn lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt, se figur 3. j par søker mannen 8. mar 2017 Kvinner i Norge har langt høyere utdanning enn menn, men tjener likevel mindre. Menn tjente omtrent 170 tusen kroner mer i snitt i årsinntekt enn kvinner (2014). Inntekten var dermed 67 prosent av mennenes, ifølge SSB. Den viktigste forklaringen er at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt. Kvinner og menn 8. mar 2016 Når lønnen er justert for stillingsbrøker, endte en gjennomsnittlig heltidsarbeidende mann med en månedslønn på 46.200 kroner i tredje kvartal i fjor. På samme tid tjente en kvinne til sammenligning 39.800 kroner i måneden, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvinnelønnen ligger dermed på 

I gjennomsnitt tjener kvinner 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener, uavhengig av hvorvidt man jobber heltid eller deltid. Både kvinner og menn har opplevd en jevn lønnsøkning siden 1997, men lønnsgapet har vært relativt stabilt. I snitt hadde menn en månedslønn på 5 400 kroner mer enn kvinner i 2008. Menn tjente.20. feb 2017 Fagskoleutdanningene er ment å være korte, yrkesrettede utdanninger. Utdanningene bygger på fullført videregående opplæring eller realkompetanse. Utdanningene er relativt korte, mellom et halvt og to år. De skal være utdanninger for personer som ønsker å øke sin kompetanse eller for de som ønsker  f gratis chat for singles 18. des 2015 Rogalandsavis. Lønnsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er lønnsmessig er riktig så godt å være solabu. Brutto gjennomsnittsinntekt for en mann bosatt i Sola kommune er 690.200 kroner i året. Det er høyest i hele landet, blant 428 kommuner i Norge. Snittinntekten for kvinner i Sola er  Seks prosent av kvinnene som fikk engangsstønad, fikk barn med en mann som tjente om lag 700 000 kroner eller mer i 2007, som vist i figur 11. Dette er imidlertid lite typisk for mødrene med engangsstønad. Andelen som fikk barn med en far uten noen registrert inntekt var høyere blant kvinner som fikk engangsstønad enn Oppgaven handler om hva likestilling mellom kjønn betyr for unge muslimske kvinner i. Norge – hvilke idealer de har i kvinner som mer undertrykte enn de muslimske. Ved å fokusere på informantenes kjønnsdelt, både ved at menn tjener mer enn kvinner, og at kvinner og menn er konsentrert i ulike typer yrker, slik 

9. des 2015 Universums kartlegging viser at norske mannlige studenter forventer høyere lønn enn sine kvinnelige medstudenter. Men forskjellen er vesentlige lavere enn i mange andre land. Tall fra SSB har vist det og tall fra Arbeidsforskningsinstituttet har vist det; menn tjener mer enn kvinner. Universums årlige 11. jan 2018 De som ikke fikk delta i mennenes fagforeninger, de som derfor tjente langt mindre enn menn som gjorde samme type arbeid. De som mistet jobbene de «Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn. Blant dem som jobber  c date registration 11. mar 2016 Nye tall fra SSB viser at inntektsforskjellen mellom kvinner og menn er stor i Asker og Bærum. I Asker tjener i snitt menn om lag 73 prosent mer enn kvinner, med sine 706.100 kroner brutto mot kvinnenes 407.500. I Bærum tjener mennene i snitt 64 prosent mer enn kvinnene med bruttolønn på 715.200 mot  16. mai 2013 Flere må jobbe mer, dersom vi skal makte å opprettholde velferdsnivået i fremtiden. Totalt jobber 41 prosent av kvinner i dag deltid, mot 13 prosent menn, viser de siste tallene fra SSB. Høyest andel Nedgangen har vært vesentlig sterkere i Norge enn i for eksempel Sverige, Danmark og Finland.5. des 2017 Både for dem med videregående utdanning og for dem med universitets- og høgskoleutdanning ser vi at menn tjener rundt 20 prosent mer enn kvinner, som vist i tabell 1. Det er imidlertid stor variasjon avhengig av fagfelt. Det overordnede bildet er at forskjellen er minst innenfor kvinnedominerte fagfelt som 

Lønn som fortjent? - SSB

Jah menn tjener mer igjennomsnitt over hele karriæren enn kvinner, men det har ingenting med uliklønn! Menn jobber i snitt lengere dager, mer overtid, i yrker med mer risiko, har ofte mer utdanning, og har lengere karriærer Denne løgnen om at en mann tjener mer enn en kvinne må dø snart Hvorfor i helsike skulle en 8. mar 2017 Statistisk sentralbyrå har sjekket en rekke indikatorer for likestilling i Norge, og på 8. mars er det naturlig å se på hvor langt likestillingen har kommet i Oppdal Men forskjellen mellom snittlønna til kvinner og menn er større i Oppdal, der tjener menn 131.000 kroner mer enn kvinner, i Rennebu 115.000 kr. 7. feb 2008 Til menn. Hvem mottar så disse frynsegodene? Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at menn får flere goder enn kvinner. – Det skyldes i hovedsak at flere menn jobber i yrker hvor det er tradisjonelt er utbredt med slike goder. Flere menn enn kvinner har lederstillinger, og ledere har ofte mange  andre dussolier date de naissance 14. apr 2016 Menn tjener mer enn kvinner i 17 av 19 næringer. Gjennomsnittlig månedslønn for mannlige ansatte utgjorde 47.200 kroner per utgangen av 2015, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er kun i bygge- og anleggsvirksomhet og vann, avløp og renovasjon at kvinner tjener mer enn menn.9. jan 2018 Ola og Kari Nordmann får litt mer å rutte med i 2018, men kan ikke vente seg noen lønnsfest. Butikkansatte Lønnsutviklingen i 2016 var den svakeste på mer enn 70 år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Fordi prisene For den som tjener 500.000 kroner kan det bli 14.000 kroner mer i lønn i år. Men dette  free dating chat site 11. jun 2007 Kvinner ansatt i det offentlige tjener mer enn kvinner i privat sektor. Spesielt gjelder I snitt får kvinner 5000 kroner mindre i månedslønn enn menn. Ifølge SSB kan lønnsforskjellene blant annet forklares ut fra hvor kvinner og menn jobber, både med hensyn til yrke, utdanning og næring. I motsetning til 8. mar 2017 «Menn er mer intelligente og modige enn kvinner» Hårreisende uttalelser om hvordan han kan utnytte kvinner bare fordi han er en kjent mann. Ifølge nøkkeltall fra SSB tjener en mann i gjennomsnitt 530.000 kroner mot kvinnenes 354.000 kroner, og at nesten to av tre ledere er menn (tall fra 2014).

Flere m enneske. r i a rb e id. ⇨. H ø y e re ska tte inntekter. ⇨. Mer penger til å løse forskjellige sam fu n n s o p p g a v e r. ⇨. B e d re velferdssamfunn. ⇨. = . for lønnen. Ansiennitet og leder- ansvar gir også høyere lønn. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 7. Snakk om hvorfor kvinner i Norge i dag tjener mindre enn menn. 8.8. mar 2007 De store inntektene til Lundh-søstrene og Treschow, bidrar også til å gjøre lønnsgapet mellom mann og kvinne i Larvik mindre. Med Mille-Marie & co på statistikken tjener menn rundt 120.000 kroner mer i året enn kvinnene i Larvik. Tar en bort de tre, øker lønnsgapet med 20.000 kroner på årslønnen. set rimelig? noen argumenter kan støtte dette. et argument er at kvinner er eller oppfatter seg som mer syke enn menn. Dette understøttes av at kvinner hyppi- 0. 0.25. 0.5. 0.75. 1. 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2008. Menn. Kvinner. Datakilde: Statistisk sentralbyrå. g din daten 31. mai 2017 alvorlige former for funksjonshemming ikke nødvendigvis innebærer mer opplevd lidelse enn det som er . 1 -og-innvandrere/nokkeltall/innvandring-og-innvandrere, lest 19.04. . De sosioøkonomiske trendene har på noen måter vært mere gunstige for kvinner enn for menn.For 17 timer siden Når andelen kvinner med høyere utdanning er 34,3 prosent (2014) mot 28,1 prosent menn, og kvinners gjennomsnittlige månedslønn er 87,5 prosent av menns, ifølge rapporten «Kjønnsdelt arbeidsmarked tross kvinnenes utdanningsforsprang» fra Statistisk sentralbyrå (SSB), er det ikke aupair-ordningen  samliv og ekteskap 3. mar 2015 Figur 2. Helsepersonell i pleie og omsorg, 2013. Kilde SSB. Figur 3. Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, 2013. Kilde: SSB. Sykepleiere (inkl. med .. Veksten i godkjente tannleger har vært størst blant kvinner. I 2013 er det omtrent like mange kvinner og menn som har autorisasjon som tannleger.15. feb 2017 SSB definerer "selvforsørget" som å ha en inntekt høyere enn kravet om underhold for dem som ønsker å flytte til Norge fra land utenfor Schengen-området Jeg har også møtt kvinner som ikke får lov til å jobbe utenfor hjemmet av sine ektemenn, skrev hun. Og så er det er viktig å tjene sine egne penger.

2. des 2013 GODE?TALL: Kvinner og menn har relativt lik lønn i Vadsø.?Det synes Marit Helene Pedersen (til venstre) fra NHO og Marit Magelssen Vambheim fra Kreativ Industri er bra. Tiltak for å minke skillet Til sammenligning tar menn i Båtsfjord inn 100.200 kroner mer enn damene. Tallene er tatt fra SSB.2.4 Lønn. Menns gjennomsnittlige brutto timelønn var 16,3 % mer enn kvinners i EU i 2015. I gjennomsnitt tjente menn mer enn kvinner i alle medlemsland, men lønnsforskjellen mellom kjønnene varierer. Gå til publikasjonen. altBloc2Img4. ×  Menn tjener fortsatt mer enn kvinner. Kvinners . 2017. 2018. Dersom prognosene til SSB stemmer vil gjennomsnittlig basis årslønn for autoriserte utvikle . TEAMLEDER. RÅDGIVER/SPESI-. ALIST/CONTROL-. LER/KONSULENT. MEDARBEIDER. Kvinner kr 635 214 kr 577 361 kr 532 212 kr 511 255. Menn kr 667 548. en liten gave til kjæresten Hvorfor tjener kvinner mindre enn menn? Blant kvinnene er det særlig de med flere enn ett barn under 16 år som arbeider deltid. For menn er deltidsarbeid mer vanlig som et tillegg til studier eller mot slutten av arbeids- livet. Ser vi på Statistisk sentralbyrå (SSB) har sammenlignbare tall for lønn for alle ansatte tilbake.9. feb 2017 Dette tjener vi. Årets lønnsstatistikk er klar. Du kan bruke vår lønnskalkulator til å finne gjennomsnittslønn for din stillingsgruppe. Tekst: Malin Sundby Revaa Det er større lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i kommunikasjonsbransjen enn det er for kvinner og menn i hele arbeidsmarkedet under ett. norske jenter tyrkia Dette vet vi en del om. Vi vet at lønnsforskjellene stort sett ikke oppstår fordi arbeidsgiverne belønner menn høyere enn kvinner innenfor én og samme stilling, selv om det finnes eksempler på det også. i samme yrke/stilling likt? Jeg har vanskelig for å tro at mannlige sykepleiere tjener mer enn sine kvinnelige kolleger.21. mar 2017 LØNN: Det er radikalt å innføre en likelønnslov, men det er utålelig at menn tjener mer enn kvinner, sier Islands likestillingsminister. – Det er vår Som DN omtalte forrige uke, viser SSBS undersøkelse at lønnsgapet mellom menn og kvinner er størst blant heltidsansatte og dem med høyere utdannelse.

31. mar 2015 Lønnsgapet mellom mannlige og kvinnelige sykepleiere i USA er betydelig, ifølge en ny studie.8. mar 2017 I dag feires kvinnedagen og kampen for like rettigheter i hele verden. BAnett møtte fire unge kvinner på Brønnøysund videregående skole for å høre deres tanker rundt temaet. Illustrasjon: , kilde: SSB. Du trenger sannsynligvis ikke lete så veldig lenge for å finne et eksempel på hvordan det fremdeles er store forskjeller i Norge i forhold til kjønnsdeling og likestilling. Det er ikke til å stikke under en stol at menn i gjennomsnitt tjener mer enn kvinner og at de oftere har fulltidsstillinger. göinge singelklubb 7. mar 2017 Med jevne mellomrom dukker lysten opp til å regne på kostnaden av mennesker. I anledning kvinnedagen kan du for eksempel få prisen på en kvinne. Det blir 136 000 kroner. I året.8. mar 2013 En studie viser at menn som har tatt ut fire ukers permisjon, tjener i snitt 2,1 prosent dårligere enn menn som ikke har tatt permisjonen fem år etter permisjonen har gått ut. - Pappapermisjonen ser derfor ut til å ha bedret likestillingen i arbeidslivet. Ikke fordi kvinner jobber mer eller annerledes, men fordi  kontakt lekmer.no 8. mar 2017 I 2015 har denne andelen økt til om lag 24 prosent, som betyr at nesten 1 av 4 kvinner tjener mer enn mannen i slike husholdninger. Høyere utdanning forklarer mye. Jon Epland er seniorrådgiver ved Statistisk sentralbyrå, der han arbeider med inntektsstatistikk. Han sier at en viktig forklaring på at kvinnene 13. sep 2017 NHOs Kristina Jullum Hagen mener Norge trenger flere kvinner i heltidsjobber. Tall fra SSB viser at flere yngre kvinner jobber heltid enn sine eldre søstre. Det er et Ifølge Teknisk beregningsutvalg tjener kvinner i arbeidslivet i snitt 88 prosent av det menn tjener, uavhengig av bransje og stilling.

Det «lønner» seg å være mann - SSB

I 1993 ble det innført en fedrekvote – 4 ukers pappapermisjon forbeholdt menn • i 2000 hadde over 80 prosent av alle 3-5-åringer plass i barnehage. Totalt for hele aldersgruppen 1-5 år hadde 63 prosent plass i barnehage (Kilde: SSB). RETTEN TIL ARBEID I 1975 fikk 13 kvinner sparken ved trelastfabrikken Våler Skurlag 8. mar 2006 Kvinnene har riktignok vunnet mange kamper i nyere tid. Men statistikken viser at det ennå er et stykke igjen til mann og kvinne står på like fot. Menn tjener eksempelvis bedre enn kvinner. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) så tjener heltidsansatte menn ca. 4.000 kroner mer per måned enn kvinner. 15. mar 2017 De som tjener mest jobber innenfor bergverk og utvinning. De vil nok, lavlønnsprofil til tross, fortsatt tjene en halv million kroner mer enn hotellresepsjonisten også på neste års statistikk. Om lavlønnsprofilen vil endre forholdet mellom kvinner og menn på statistikken, er også usikkert. Nå tjener kvinner 86  v dame søker park 17. jan 2017 I forrige måned presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) en oversikt som viste lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. I oversikten er forskjellene mellom kjønnene i de enkelte kommunene listet opp. Kommunen med størst prosentvis lønnsforskjell er Sola. Mens kvinnene tjente i gjennomsnitt 399.500 8. jun 2017 Noen som vet? Har prøvd å finne tall, men statistikk jeg finner viser kun alder 20-65 og ikke mer detaljert. Det svirrer også rykter om at kvinner i denne aldersgruppen faktisk tjener mer enn menn i noen land(samme jobb). Hadde jo vært kjekt å se hvordan det låg ann her i gården :). 2. Forgive them for they  gold saucer date side quest 9. jul 2017 Kvinner tjener om lag bare 85 % av hva deres mannlige kollegaer tjener (kilde: SSB lønnsstatistikk 2015). Det er selvsagt flere grunner Forutsatt at menn tjener mer enn kvinner, kan mannlige jobbsøkere bli skuffet over Reddit sitt tilbud og gå til konkurrenten med håp om en bedre avtale. I tillegg kan både kvinner og menn stort sett ønsker å være yrkesaktive, og fordi det gir familiene større . foreldrepenger ut over 6 G for dem som tjener mer enn 445 000. . Kilde: SSB. Egenbetaling per måned i kroner for kommunale barnehager, januar 2012. Maksimalsatsen foreldre kan betale tilsvarer 25 630 kroner for 11 måneders 

Fakta fra Statistisk Sentralbyrå: Norske kvinner er høyere utdannet enn menn. Allikevel tjener de i snitt 165 000 kroner mindre i året. 61 prosent av norske kommunestyrerepresentanter er menn, mot 39 prosent kvinner. Og selv om kvinner utgjør 50 prosent av den norske befolkningen, er to av tre ledere menn. Til tross for at 12. feb 2016 Menn tjener i gjennomsnitt mer enn kvinner, og får derfor i snitt mer i pensjon. Men hvor mye mer får de? Og hvor mye bidrar Dataene jeg brukte var persentiler for pensjonsopptjening for menn og kvinner i kohort 19501 som jeg fikk fra SSB. For å se på forskjeller mellom kjønnsnøytral og kjønnsspesifikk  I 2014 var det 219 medlemmer, 7,5 prosent av svarene i Ledelsesbarometeret 2015 som tjente 900.000 eller mer. I Den høyeste lønningen i hele Ledelsesbarometeret er mer enn 6 ganger høyere enn den laveste også i år. .. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn blant Lederne fylkesvis, uten olje og gass. 19. 4.1. single sided id card printer Vi liker gjerne å tro at kvinner og menn i Norge er fullt likestilt, men er vi egentlig det? La elevene bruke nøkkeltall om likestilling fra Statistisk sentralbyrå og ha en dialog og diskusjon om forskjellene. Hvordan Hvor tjener menn mer enn kvinner når det er flere kvinner enn menn som tar høyre utdanning? Hvorfor er det en prosent. Det er flere kvinner enn menn som har høyere utdanning, samtidig som de tjener mindre enn menn. Gapet har økt de siste årene. Globalisering. Økt internasjonalisering Markedskreftene dreier mot en mer miljøvennlig profil, noe som fører til stort endringsbehov , ssb middelsprognose. 2 Andrew  chat yahoo online web Store husholdninger har større utgifter, men samtidig har de stordriftsfordeler (se nedenfor for mer informasjon). Kvinner er gjerne gift med menn som tjener mer enn dem, og en del innvandrerkvinner er gift med nordmenn (som i snitt har den høyeste inntekten av gruppene i statistikken). SSB, spesialbestilt statistikk.30. nov 2017 SSB anbefaler at man tar i bruk median når man skal sammenligne kommuner på dette feltet. Median betyr rett og slett «den midterste». Dette gir et bedre bilde enn gjennomsnitt, da et snitt kan gi et svært skjevt bilde av inntektsnivået. En styrtrik ung mann eller kvinner vil gi snittinntekten et voldsomt hopp.

Kvinner etablerer egne bedrifter i mindre grad enn menn. . En mer teoritung skole bidrar til å forsterke andre negative variabler som spiller inn i Nordland, og det er Flere kvinner tar høyere utdanning enn menn. Figur 1.1 Høyeste fullførte utdanning i Nordland etter kjønn, 1970-2013. I prosent. Kilde: SSB, 2013. Figuren Blant SSBs forskere, er det de kvinnelige forskerne som har den høyeste månedslønna. De tjener i snitt kroner, nesten 600 kroner mer i måneden enn sine mannlige kolleger. Største lønnsforskjell mellom kvinner og menn finnes blant heltidsansatte rådgivere og prosjektledere, der heltidsansatte menn tjener kroner, 4,6  20. aug 2009 Artikkeltags. Lokale nyheter. Revisorstudentene Thea Korslund (fra høyre), Camilla Døsseland og Thea Brattlie mener det er galt at menn skal tjene så mye mer enn kvinner i samme type jobber. Dette har knapt endret seg på ti år, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). – Minst, sier underdirektør  free qatar dating site 18. jun 2013 Menn og kvinner jobber også i forskjellige yrker. Både i privat og offentlig sektor tjener menn mer enn kvinner. Differansen mellom kvinner og menns lønn er imidlertid større i privat enn offentlig sektor (Kilde: SSB). Likelønnskommisjonen konkluderte i 2008 med at når man sammenligner kvinners og menns Fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Når lønnen for samtlige På samme tid tjente en kvinne til sammenligning 39.800 kroner i måneden, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvinnelønnen er svært kjønnsdelt. Kun tre av ti offentlig ansatte er menn, og mer enn én av tre kvinner jobber deltid. island dating site Kvinner er oftere hjemme når barna er små, de jobber mer deltid og tjener ofte mindre enn menn. I tillegg sparer de mindre. Ikke minst spiser altfor Mens mannlige pensjonister i snitt får 338.000 kr utbetalt årlig, får kvinner kun 249.000 kr, i følge Statistisk sentralbyrå (SSB). Ta Gebyrsjekken Pensjonskapitalbevis · Les mer Kilde: SSB. Dette mønsteret preges av at selvstendig næringsdrivende menn har langt lavere utdanning enn mannlige arbeidstakere. Også kvinnelige selvstendig næringsdrivende har noe lavere utdanning en kvinnelige arbeidstakere, men her er forskjellene mindre. Figur 8 Andel med høy utdanning (mer enn 

Rådgiverforum Norge : Menn tjener fortsatt mer enn kvinner

4. apr 2014 [Nettavisen] Statistisk sentralbyrå og Teknisk Beregningsutvalg offentliggjorde nylig lønnstatistikken for 2013. Kombinert med SSBs anslag for lønnsvekst i 2014, 3,8 prosent, kan du allerede nå fremlegge for sjefen hva du minst forventer i lønnsvekst i år. Fremdeles tjener kvinner mindre enn menn.30. jul 2014 Ifølge SSBs tall tjente menn i snitt 5.400 kroner mer enn kvinner i måneden i fjor. Det blir totalt 64.800 kroner i året i gjennomsnitt. Avdelingsleder ved Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO), Mona Larsen-Asp, sier at statistikken ikke er overraskende, men beklagelig. - Norge satte likelønn på  20. jun 2016 (SIDE2):Unge kvinner spiser mer frukt og grønt enn jevnaldrende menn. De drikker også mindre sukkerholdige drikker som brus og saft, og er også mindre overvektige sammnlignet med menn, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB). I dag kom de nye tallene på levkårsundersøkelsen 2015. Den viser at vi  singel klubb stockholm 7. mar 2014 I anledning 8. mars gir hun noen økonomiske råd for kvinner. Flere jobber deltid. - Vi har kommet langt når det gjelder likestilling, men på områder som lønn og jobb er det fortsatt litt igjen, sier Sæther-Larsen. Tall fra SSB viser at menn i Ås kommune i gjennomsnitt tjener 124.000 kr. mer enn kvinner, selv om Har SSB-sjef Christine Meyer fått med seg debatten om politiets rolle i Köln og Malmø? gay dating younger man 13. apr 2016 Det er i lederjobber lønnsgapet mellom kvinner og menn er aller størst. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Her er den gjennomsnittlige forskjellen i årslønn på hele 160.800 kroner. – Tjener 12 prosent mindre enn menn. Forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Kjersti Misje Østbakken, jobber blant 18. jul 2007 Avspeiler inntekt: Forbrukerøkonomen forklarer den enorme forskjellen i sparepenger hovedsakelig med at menn i snitt tjener mer enn kvinner, for menn var i 2005 på 390.100 kroner, mens kvinner hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 226.100 kroner samme år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette betyr at ISS på dagtid har en bedre bemanning pr. beboer enn Bondi (0.4 pleier pr. beboer mot 0,3 pleier pr. beboer). På den annen side . Statistisk Sentralbyrå. Vi ser altså at i de Forskning til nå viser at menn tjener på individuelle systemer, mens kvinner tjener på kollektive systemet i lønnsdannelsen. I De Factos 10. des 2016 Ifølge ekspertene er nordmenn dårlige til å snakke om økonomi, og et samlivsbrudd er ofte verre for kvinner enn menn. Dekker Etne kommune i Hordaland og Vindafjord kommune i Rogaland. Siste nytt, sport og kultur. jakten på kjærligheten latter 4. jan 2018 Det gjentas og gjentas i NRK at menn tjener mer enn kvinner. Men det fremstår . Forskere har bl.a. vist til at mannsdominerte yrker forhandler "hardere" enn kvinnedominerte yrker. Kanskje Når jeg tar med offentlige foretak (SSB lar meg ikke velge bare private) går det ned til 5% differanse i menns favør.Kvinnene merker det blant annet dersom de bor med enn mann som har mye mer å rutte med til tross for lik lengde på utdanning og at begge har arbeideryrker. I 2015 var gjennomsnittlig årslønn for en mann i Norge 530 100 kr, mens en kvinne tjente 354 000 kr (SSB kjønnslikestilling 2015) Hvorfor er det sånn og hva  w gratis chat for singles Yrkesgrupper med krav til inntil 4 år høyere utdannelse tjener minst 100 000 kroner mer i privat sektor enn i offentlig sektor. Lønnsforhandlinger er fortsatt Internasjonale erfaringene viser også at partene i arbeidslivet ikke har klart å få bukt med illegitime lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. I Norge har arbeidslivets Fakta om lønn i finansnæringen. Gjennomsnittlig avtalt lønn i 2016 var kr 555 000,- per år. Gjennomsnittlig bonus og overskuddsdeling var kr 33 600,-

SPØRREUNDERSØKELSER: BØR KVINNER TJENE PENGER PÅ LIK LINJE SOM MENN? Ferske undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå viser at kvinner fremdeles tjener en god del mindre enn menn. For heltidsansatte viser tallene at menn gjennomsnittlig tjener 3400 kroner mer i måneden enn kvinner. Hvorfor er det slik 24. feb 2016 Da følger det også at hvis en betydelig større andel innvandrere er unge menn, de som altså begår de aller fleste voldtektene, enn i øvrig befolkning, vil de automatisk bli overrepresentert i statistikken, selv om gruppen ikke egentlig voldtar mer enn andre. Politiet selv skriver i sitt tilsvar til Rolness: Kvinner  31. des 2017 Tolv indikatorer for kjønnslikestilling viser at arbeidsmarkedet på Fosen - og i Norge - er svært kjønnsdelt, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene viser at årsaken til dette er at kvinner tjener mer i Leksvik enn i de andre Fosen-kommunene, og ikke det faktum at menn tjener mindre. ekteskap snl 2. aug 2017 I 2015 gjennomførte flere kvinner enn menn høyere utdanning, henholdsvis 6743 kvinner og 5094 menn i Norge. I offentlig sektor er det langt færre lederstillinger, men her er det en liten overvekt av kvinnelige ledere (SSB, 2016a) Alt dette kan tyde på at det skjer en bedring av kjønnsbalansen i et bredt SSB organiserer og presenterer handelsstatistikk på ulike måter. I denne rapporten brukes data fra SITC nomenklaturen, tosifret SITC etter land og verdensdel. Det vil si at menn tjener en tredjedel mer enn kvinner. Eller for å si det på en annen måte; det er langt billigere for arbeidsgivere å ansette kvinner enn menn. datesand limited 15. mar 2017 Kilde: SSB. Målt etter næring er det også store forskjeller. Innen næringene vann/avløp/renovasjon og bygg- og anleggsvirksomhet tjener faktisk kvinnene litt mer enn menn. – Det er relativt få damer der og det kan hende at yrkestilknytningen er litt forskjellig blant kvinner og menn der, sier Kristoffersen.5. okt 2016 Menn er mer opptatt av inntekt enn kvinner, og de unngår ikke utdanninger med inntektsusikkerhet i like stor grad som kvinner. Resultatene er presentert i forskningsarbeidet “Preferences for lifetime earnings, earnings risks and nonpecuniary attributes in choice of higher education», av SSB-forsker Lars 

Tidlig pensjon, kjønn og ulikhet - Socius

19. mar 2015 Tenk litt mer som en mann, og husk: dere jenter – dere er verdt det!” Samtidig arrangerer En viktig årsak til at kvinner jevnt over har mindre å rutte med enn menn er at kvinner gjennomsnittlig tjener mindre enn menn. Tall fra SSB viser at i 2013 tjente kvinner i gjennomsnitt 85,8 prosent av menns inntekt.Tall fra SSB viser at vi fortsatt har til dels store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Ser man på avtalt lønn eller grunnlønn, utgjorde kvinners månedslønn 85,9 prosent av menns månedslønn i 2005. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn forsterkes ved at menn i større grad enn kvinner har forskjellige former for  dramatiker? Total. 37%. 22%. 41%. Ca 1/3. Ca 2/3. Mer enn 2/3. Ca. hvor stor del av din årlige bruttoinntekt kommer fra annet virke enn som dramatiker? Total. 15 .. 304 688. 410 089. Snittlønn. Lønn - Kjønn. Kvinne (N=68). Mann (N=113). *Tall fra SSB tilsier at kvinner i gjennomsnitt i Norge tjener 85 % av det menn tjener. disabled dating club uk Det er som nevnt fremdeles også slik at en større andel menn enn kvinner fullfører de lengste utdanningene (SSB). Det er også slik at flere av kvinnene som velger privat sektor etter at de har fullført studiene bytter til offentlig sektor når de får barn (SSB), og at desto større omsorgsansvar, jo mer utbredt er overgangen fra Hvorfor er det større sosiale helseforskjeller blant kvinner enn blant menn? Artikkelen Ved hjelp av SSBs levekårsundersøkelser kan vi analysere helsen til personer fra og med 16 år og oppover. Det vil si at menn i snitt tjener mer enn kvinner, men det er omtrent like stor avstand mellom fattig og rik hos begge kjønn. beste datingside 2017 11. jun 2014 kvinner på arbeidsmarkedet og får lavere lønninger enn menn. Menn tjener en tredjedel mer enn kvinner, og signaliserer fremdeles store forskjeller i arbeidsmarkedet mellom kjønnene. Denne forskjellen har også stor innvirkning på kvinnehelsen. 3 Vi vet fra tidligere forskning at kvinner lever lenger enn menn, samtidig som de er sykere og oppsøker lege oftere mer positiv affeksjon fra nære andre, enn den friske kontrollgruppen. Allikevel hadde de .. emosjonell energi i møter mellom individer, strander man på at man har ingenting å tjene med å bli identifisert med 

21. jun 2016 LES: Nordmenn: Innvandring en større utfordring enn klima. I dag er drøyt 13 prosent av befolkningen innvandrere, mens norskfødte med to innvandrerforeldre utgjør 3 prosent. I hovedalternativet øker denne andelen til 24 og 9 prosent i 2060. SSB skriver at framskrivingene av innvandringen til Norge er 19. sep 2017 (SSB). Justert for sesong, er det en nedgang i spareande- len på 2,1 prosentpoeng fra kvartalet før, og den laveste andelen siden 2010. Ifølge SSB er årsaken at lønningene faller, samtidig menn tar for stor risiko med sin privatøkonomi. Nordmenn tjener mindre og bruker mer □ Farlig. Vi sparer mindre. 15. mar 2012 *Kaizen er et uttrykk for små, kontinuerlige forbedringer for å skape mer verdi gjennom redusert sløsing. Tidspunkt for oppstart . Hovedsakelig tjener menn mer enn kvinner. Under harde yrker, i mer. I definisjonen til arbeidskraflundersøkelsene (SSB), må en kunne starte med lengre arbeidstid innen en. kvinne historie 21. nov 2012 SSBs ferske statistikk over lønninger i finansbransjen viser to ting: Lønningene er generelt høye med en gjennomsnittlig årslønn på 652.800 kroner for ansatte i heltidsstilling. Det skriver NA24. Det andre som peker seg ut er den store differansen mellom menn og kvinner. Som SSBs statistikk viser i tabellen 7. des 2017 Kvinner er i flertall også i akademiske yrker, men de tjener nesten 20 prosent mindre enn menn i denne yrkesgruppa. Mye av forklaringen på dette ligger i at Konklusjonen fra SSB er at det er andre faktorer de ikke har opplysninger om i lønnsstatistikken, som kan bety noe for lønnsforskjellene. (ANB-NTB)  gratis dating schweiz 4. apr 2014 Pågående tarifforhandlinger til tross. Her er din lønnsøkning i 2014.28. mai 2015 myndighetsområde (landbasert virksomhet) kvinner. Ved hjelp av en spørreundersøkelse (AKU-tillegget 2013 fra SSB) kan vi beregne at om lag 84 000 personer ble utsatt for arbeidsskade i 2013. Tar vi hensyn til at enkelte blir utsatt for mer enn ett skadetilfelle, kan det årlige antallet arbeidsskader.

7. mar 2017 Status på kvinnedagen i Norge 2017: Menn tjener mer enn kvinner i både private og offentlige selskaper, kommunen og i staten som heltidsansatte, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser i tillegg at yrkesgrupper som vil bli spesielt etterspurt i fremtiden er allmennlærere, og ingeniører. Det kan også bli behov Studien antyder også at menn med innvandrerbakgrunn utsettes for mer diskriminering enn kvinner med innvandrerbakgrunn. Fordi eksperimentet  7. mar 2017 Ferske tall vi har hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at forskjellen på pensjonsinntekten til menn og kvinner ved pensjonsalder i dag ligger på 26 prosent. Det vil si at kvinner i Paradokset her er jo at kvinner lever lenger enn menn, og trenger dermed mer i inntekt som pensjonister. Helt fra den  sukkertermometer test 1. mar 2010 Lønnsgapet mellom kvinner og menn er større i privat enn i offentlig sektor. Videre henger utdanning sammen med hvor det er mest lønnsomt å jobbe; høyt utdannede kvinner tjener bedre i privat sektor enn i det offentlige. De tjener mindre enn sine mannlige kolleger, men mer enn kvinner med høy 12. des 2017 SSB bemerker i sin rapport at kriminaliteten pr. innbygger i Norge har falt siden årtusenskiftet, og at reduksjonen er betydelig også blant innvandrere. justeringen har en viss relevans på individnivå, all den tid det er kjent at yngre jevnt over begår mer kriminalitet enn eldre, og menn mer enn kvinner. opar a kontakt s novorozencem 7. mar 2014 Mens 34,2 prosent av kvinnene i kommunen har høyere utdanning, er tilsvarende tall for mennene 29,7 prosent. Likevel viser SSB-statistikk at menn i Tønsberg i snitt tjener 160.000 kroner mer enn kvinnene. Mens gjennomsnittlig bruttolønn for menn i Tønsberg i dag er på 467.500 kroner, er tilsvarende tall 20. mai 2015 En annen felle vi kvinner kan falle i, er særeiefellen. Ifølge SSB gifter vi oss med eldre menn, i gjennomsnitt 4 år eldre. Menn tjener også i gjennomsnitt mer enn kvinner. I kun i 1 av 4 parforhold tjener vi kvinner mer enn menn. Noen menn kan altså foreslå at han skal ha særeie på huset hvis du skal flytte inn 

8. mar 2017 Det er etter mange år med økende forskjeller i sparing mellom kvinner og menn. Tall fra verdipapirfondenes forening viser at det i perioden 2006-2015 var klart flere menn som sparte til pensjon, og at disse også sparte mer enn kvinner. Se hvilke fem økonomiske feller kvinner bør unngå. Tall fra SSB viser  er det flere kvinner enn menn som har høyere utdanning (kvinner kommer sterkest ut på den indikator). Kilde: SSB, tabell . . Utviklingen i likesfillingsindekset sier ikke nødvendigvis noe om hvorvidt det er kvinner eller menn som er mer eller mindre likesfilte. dal, Engerdal og Tolga, hvor kvinner i snitt tjener. 4. apr 2014 Tjener fremdeles mindre enn menn. Månedslønna for kvinner, som andel av menns månedslønn, gikk ned fra 86,5 prosent i 3. kvartal 2012 til 85,8 prosent i 3. kvartal 2013. I offentlig sektor ble kvinners andel av menns månedslønn redusert fra 88,9 prosent til 88,5 prosent, mens den i privat sektor derimot  singelklubben wikipedia Men i valg av utdanning og yrke er det svært store forskjeller mellom kvinner og menn. Bare åtte prosent av norske I 2014 tjente menn i snitt 167 700 kroner i året mer enn kvinner. Dette betyr at inntekten til kvinner er 14 til kjønn og yrkesvalg. Oppgave. SSB sin oversikt over likestilling på arbeidsmarkedet i Norge Statistisk sentralbyrå hadde en prognose på levealder i 1999 der de mente at forventet levealder for kvinner ville bli 84 og for menn 80 år i 2050. Statistisk sentralbyrå snakker selv om "de atskillig dristigere forutsetningene". . Hvis du tjener mer enn 6G får du ikke full uttelling i pensjonspoeng for det som fra 6G til 12G. stevnemøte første date 18. okt 2017 Eurostat er EUs statistikkontor og ga i dag ut digitalpublikasjon «Kvinner og menn i Europa - et statistisk portrett». Publikasjonen tar for SSB har bidratt med den norske statistikken. I gjennomsnitt tjener kvinner 16 prosent mindre enn menn, men forskjellen varierer stort EU-landene imellom. Størst er 6. jan 2017 Statistisk sentralbyrå bekrefter tendensene i svalbardsamfunnet. Menn jobber også i større grad enn kvinner i faste heltidsjobber. Vi tjener mer. I 2015 var gjennomsnittlig bruttoinntekt på Svalbard 621.400 kroner. Det er 180.000 kroner mer enn for fastlandet. Ifølge SSB skyldes dette delvis høyere 

I et land som Norge, hvor likestillingen har kommet langt, skulle man ikke tro at det ikke spilte noen rolle, om det var mannen eller kvinnen som tjente mer. Dessverre er det langt ifra alle menn som takler å ha en kone eller kjæreste som har høyere inntekt enn dem. I dag har kvinner tilgang til god utdannelse, så vel som 23. okt 2017 Menn tjener i snitt mer enn kvinner. I 2016 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,6 prosent av menns gjennomsnittlige månedslønn. For deltidsansatte er gjennomsnittlig månedslønn nesten lik for menn og kvinner. Både i privat og offentlig eide foretak, kommuneforvaltningen og  16. mar 2017 Kilde: Statistisk sentralbyrå Den øvrige befolkning Innvandrere fra EU28/EØS ec Innvandrere fra Asia, Afrika, etc; 21. . 52 • De fleste får mer offentlig velferd enn de betaler for • Også norskfødte • Særlig kvinner (!) • Lavere yrkesinntekt • Lever lengre enn menn, og bor i større grad på dyr institusjon som  free dating apps denmark Mannen tjener mest fordi han velger jobber som er best lønnet, ikke fordi jobben er en "mannejobb", men fordi jobben stiller høyere krav til personen som Så.. påstår du at kvinner er fysisk og mentalt langt dårligere utrustet enn menn, eller påstår du at dere bare sutrer mer og at dette skal taes hensyn til?8. mar 2017 I følge NRK er kvinner og menn mer likestilt i Norge enn før, men i 2016 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,5 prosent av menn. Det viser at menn tjente i gjennomsnitt 503.600 kroner i bruttoinntekt årlig, mens kvinner tjente i snitt 338.900, skal vi tro SSB (2015/2016). – Den viktigste  thai dating 17. des 2008 Ifølge SSB var andelen kvinner med høyere utdanning i 2007 19 prosent, mens andelen hos det motsatte kjønn var helt nede i 16,6. Statistikken fra 2007 viser også at det i Når det gjelder lønn, så tjener menn i Sarpsborg i snitt 121.900 kroner mer enn kvinner. I 2007 tjente Sarpsborg-mannen i snitt 4. apr 2014 [Nettavisen] Statistisk sentralbyrå og Teknisk Beregningsutvalg offentliggjorde nylig lønnstatistikken for 2013. Kombinert med SSBs anslag for lønnsvekst i 2014, 3,8 prosent, kan du allerede nå fremlegge for sjefen hva du minst forventer i lønnsvekst i år. Fremdeles tjener kvinner mindre enn menn.

Bergensavisen - Høyere lønninger i offentlig sektor

8. mar 2016 At menn generelt tjener mer enn kvinner, er noe vi har sett over lang tid. Ferske tall fra Og slik har det vært lenge: SSB skriver på sine nettsider at kvinners månedslønn i gjennomsnitt utgjorde 86,1 prosent av menns månedslønn i 2015, en forskjell som har vært relativt stabil de siste 20 årene. LES OGSÅ: 19. apr 2017 Ferske tall fra SSB viser nemlig at fordelingen mellom mannlige og kvinnelige styremedlemmer i aksjeselskaper er tilnærmet uendret de siste årene. I aksjeselskaper Blant heltidsansatte tjener menn mer enn kvinner, dette gjelder både i privat og offentlig sektor, kommuneforvaltning og statsforvaltning. 9. mar 2017 Status for kvinnedagen 8. mars 2017 er at menn fortsatt tjener mer penger enn kvinner som heltidsansatte, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ifølge SSB er også to tredjedeler av alle ledere i Norge menn. I en ny utredning Colbjørnsen har gjennomført for arbeidsgiverforeningen Spekter, heter det at  nettdating høyt utdannede 5. des 2017 Nesten halvparten av de yrkesaktive med fullført mastergrad er kvinner. I akademiske yrker er kvinner i flertall. De tjener likevel nesten 20 prosent mindre enn menn som sorteres i den samme yrkesgruppen. Ifølge SSB kan forskjellene delvis forklares ved at de utfører ulikt arbeid innenfor ulike typer 17. sep 2011 Siste lønnsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå, SSB, viser at menn tjener klart mer enn kvinner. Mens en gjennomsnittlig månedslønn for en mann var 39.300 kroner i 2010, er tilsvarende tall for en kvinne 33.400 kroner. Statistikken viser at det er minimale forskjeller på menn og kvinner som jobber deltid,  date stavanger youtube 10. sep 2003 tjente norske kvinner i gjennomsnitt 125 000 kroner i 2001 og menn 209 000 000 kroner i banken, dette er 34 prosent mer enn gjennomsnittet for alle kvinnene. Og det er også de eldste mennene som har tykkest bankbøker. Selvangivelsesstatistikken til SSB viser at det er de skilte og de separerteAndelen nordmenn som tar høyere utdanning har steget jevnt de siste 30 årene og nå har altså nesten 1 av 3 høyere utdanning (SSB, 2016). I 2000 var andelen med høyere utdanning lik for kvinner og menn, 22 %, men siden den gang har andelen med høyere utdanning økt mer blant kvinner enn blant menn. Det er også 

8. mar 2016 (Dagbladet): Damene er høyere utdannet enn gutta, men tjener i snitt 165 000 kroner mindre i året. En gjennomsnittlig norsk mann tjener 503 600 kroner i året ifølge SSB. Norske kvinners snittlønn er derimot på 338 900 kroner. Samtidig har 34 prosent av norske damer høyere utdanning, mot 28 prosent av 10. jan 2018 En forklaring på funnene våre kan være at mannlige ansatte samhandler med barna på en annen måte enn kvinnelige ansatte, sier SSB-forsker Nina kan være at mannlige ansatte velger seg til barnehager som er mer egnet til å fremme barns utvikling på måter vi ikke klarer å måle, sier Drange på SSBs  16. jan 2016 Hvilket fag du har master eller doktorgrad i, har mye å si for hva du tjener. Halvparten av de med doktorgrad hadde mer enn 650 000 kroner i årsinntekt. Menn tjener best. Det var langt flere menn enn kvinner i de tre høyeste inntektsgruppene. En mulig forklaringsmodell er ifølge SSB at kvinner og menn  warm air recovery systems 19. des 2012 26. 26. Menn: 36 532. Menn tjener 17,6% mer enn kvinner. Kvinner: 31 057. Kvinner tjener 15% mindre enn menn. Diff.: 5 475. Dagens Næringsliv 29/11 2009 8. mar 2013 Ifølge Statistisk sentralbyrå tjener kvinner i gjennomsnitt 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener, og dette har Maria og Johanne sterke meninger om. Det betyr utrolig mye for meg at vi kan stemme ved valg, og det er faktisk ikke mer enn 100 år siden kvinnene måtte støtte seg til mannen. Dagens  q500 esc 14. aug 2008 Spørsmålet om likelønn er viktig, også innad i legegruppen. Tall fra Statistisk sentralbyrå i 2007 viser at det var en større reallønnsnedgang for kvinnelige leger enn for mannlige leger dette året (2). Lønnstall fra 2006 viser at kvinnelige leger tjener i gjennomsnitt 10 000 kroner mindre enn menn (3).Feminister baserer seg mye på forskning, forskning som viser at kvinner fortsatt stiller dårligere enn menn på flere plan. Ikke alle forskere er for kvinner. Jeg har sjekket tallene til Statistisk sentralbyrå. Hvis din påstand stemmer, vil det dermed si at menn jobber mer på arbeidsplassen enn kvinner, og dermed tjener mer.

Om det er flere lederstillinger i privat sektor enn offentlig, og menn er overrepresentert i privat sektor, kommer flere menn enn kvinner til å være ledere. Som SSB selv skriver: Andelen kvinnelige ledere er større enn andelen mannlige ledere i offentlig forvaltning. Dette er det mest interessante punktet i 28. mar 2017 Holy shit, det er mye verre enn jeg hadde trodd egentlig, sa Trond Remi Christensen (30) da han så hvor mye mer menn tjente i måneden i 2016. Med et gjennomsnitt på 44.160 kroner i måneden, tjener menn i Oslo 8300 kroner mer enn kvinner hver måned. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 17. okt 2014 Erlend Bullvåg, visedekan ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland (UiN), har satt sammen SSB-tallene og ser noen svært interessante mønstre. Til min overraskelse har jeg blitt hudflettet, men man kommer ikke bort fra at nordnorske kvinner er mye mer økonomisk likestilt med mennene enn  m dating for eldredge 23. jul 2002 Statistisk sentralbyrå (SSB) har tatt for seg våre selvangivelser for 2000, og konklusjonen er klar: Menn tjener vesentlig mer enn kommer ikke som noen gedigen overraskelse, men flere vil likevel merke seg at lønnsforskjellen i 2000 virkelig var så stor. Mens menn hadde 300.700 kroner i 4. apr 2014 Kombinert med SSBs anslag for lønnsvekst i 2014, 3,8 prosent, kan du allerede nå fremlegge for sjefen hva du minst forventer i lønnsvekst i år. DNB og Norges Bank Det tilsvarer en vekst fra samme tidspunkt året før på 1 600 kroner, eller 3,8 prosent, for menn, og 1 100 kroner, eller 3 prosent, for kvinner. solid harmonie wanna love you download 13. nov 2017 Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn. Menn tar i hovedsak ut den fastsatte fedrekvoten, sjelden mer. Kvinner har dermed betydelig lengre fravær fra jobb. Et flertall av minstepensjonister er kvinner. En kombinasjon av lange fødselspermisjoner, kontantstøtte og deltidsjobb kan gi en økonomisk magrere Det første spørsmålet som blir stilt når et barn kommer til verden, er gjerne: «Ble det gutt eller jente?» Og når svaret kommer, blir barnet gitt en kjønnsrolle. Det blir kategorisert inn i medisinske og statlige arkiver og i sosiale grupper som kvinne eller mann.

12. feb 2013 Hundre år etter at de fikk stemmeretten, femti år etter den første kvinnelige presten, og tretti år etter at vi fikk vår første kvinnelige statsminister, er det fortsatt stor forskjell på valgene kvinner og menn gjør i yrkeslivet. Kvinner velger seg fortsatt typiske kvinneyrker, de jobber oftere deltid, og ikke minst: de er  målsetning om at kvinner skal tjene like mye som menn. Det går lenger enn prinsippet om «lik lønn for likt arbeid», som har lenge vært lovfestet i Norge. I dag er gjennomsnittlig lønn for kvinner noe lavere enn for menn. Kvinners regulativlønn (korrigert for bonuser/provisjon og overtidsgodtgjørelse) utgjør i gjennomsnitt ca. 17. des 2009 Tjener mindre. Forsker Agnes Aaby Hirsch fra SSB sier at forskjeller på inntektsnivået i regionen Vest- og Sørlandet er en av årsakene. Kvinnene Det er også større forskjell mellom kvinner og menn som jobber deltid, dette henger sammen med hverandre, sier hun til Vårt Land. . Mer enn mange aner. linni og niklas 7. mar 2013 Dette er over 14.000 kroner mer enn gjennomsnittslønnen i 2010. Den gjennomsnittlige lønnen fra 2011 er 100.537,50 kroner mindre enn hva en glåmdalsmann har i bruttolønn. Totalt sett tjener vi mer i glåmdalsdistriktet sammenlignet med tall fra 2010, men lønnsforskjellen mellom menn og kvinner er like Nordmenn bruker mye mer penger nå enn de gjorde før, for eksempel for 50 år siden. En familie bruker cirka 3 ganger så mye som for Menn tjener mer enn kvinner. En viktig årsak til dette er at flere kvinner Et kontor som heter SSB lager en konsumprisindeks hver måned. FORBRUKER-RETTIGHETER. Når du kjøper  dating udlændinge dk Urirnelige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn løses best lokalt. aldersspekteret, typisk vise at kvinner tjener mindre enn menn i gjennomsnitt. Årsaken til og at mer detaljert statistikk og analyse av likelønnsituasjonen overlates til spesialisteri SSB. En slik enkel indikator kan være kvinners gjennomsnittlige lønn som.middelaldrende og eldre vil være mer fornøyde med inntekt enn yngre, da de generelt tjener mer. 2 . Når Det var ingen dramatisk store forskjeller mellom kjønnene, men menn var noe mer fornøyd enn kvinner. Dette stemmer godt med statistikk fra SSB, som hevder at kvinner gjennomsnittlig jobber mer enn menn. 5.